Tarzan goes web
Tee valintasi..
"Vaativia" asiakkaita TarzanApina -kerhossa!

Kerhossa käyvät asiakkaat - lapset - ovat huomanneet, että heidät otetaan vakavasti ja sen vuoksi heillä on paljon toiveita. Kerhon johtajan mukaan tämä onkin tarkoitus. Mikään kerhon tavoitteista ei ainakaan ole iloton ja näkymätön lapsi!

"Kanna mut tonne!"

"Ota mut reppuselkään!"

"Mä tuun sun syliin!"

"ÄLÄ koske mua!"

"ANNA MULLE VAUHTIA!" Tämä on yleisin ja jatkuvasti toistuva pyyntö, joka toteutetaan jokaisella kerralla. Tällaiset pyynnöt eivät rasita kerhon johtajaa, on antoisampaa kantaa ja nostaa lapsia renkaisiin, antaa vauhtia "hirmukeinussa", kuin palvoa kehoaan kuntosalilla nostamalla kuollutta rautaa.

Asiakkaat, lapset, ovat selvästi huomanneet että heillä on lupa esittää toiveita ja pyyntöjä. Siksi lapset myös haluavat noudattaa kerhon yksinkertaisia sääntöjä vastakohtana sille, että heidän olisi pakko noudattaa niitä.

Eivät lapset tässä kerhossa kuitenkaan saa eivätkä voi tehdä mitä vain.Turvallisuuden vuoksi moni asia ei kuulu ohjelmaan, tavalliset koripallotkin ovat liian vaarallisia. Näille peleille on oma aikansa ja paikkansa.

Lapset hyväksyvät tämän, koska silloin TarzanApina -kerhossa heillä on mahdollisuus toteuttaa itseään tavalla, joka muualla on vaikeata. Halutessaan voi opetella yhdessä ja samassa paikassa voimistelua, sirkustemppuja, jongleerausta, ajamaan yksipyöräisellä, pomppia trampoliinilla tai hyppykepillä: Toisin sanoen tulee mahdolliseksi hyödyntää tavallisen liikuntasalin paljon suurempia mahdollisuuksia kuin mihin on totuttu. Liikuntasaleja voi käyttää ja ne on tarkoitettu muuhunkin kuin vain pelaamiseen, johon niitä pääasiallisesti käytetään. Kuitenkaan läheskään kaikki lapset eivät välitä joukkuepeleistä tai -urheilusta. Myös tietokoneen edessä nököttämisen sijaan lapset kaikkialla haluaisivat toteuttaa itseään uusilla tavoilla jos se heille vain suotaisiin.

Kerhon johtaja

Varsinaisesti kerhon johtaja -nimitys on aivan väärä. Itse hän on mielestään palvelija, joka antaa lapsille mahdollisuuden johtaa itse itseään. Vaikka kerhossa lapset oppivat suvaitsevaisuutta, sosiaalisuutta ja erilaisia taitoja kuuluu kaikki kunnia näille elinvoimaisille lapsille. Korkeintaan johtajaa voi pitää opastajana, joka antaa vihjeitä esimerkiksi siitä, kuinka yksipyöräisellä polkupyörällä voi oppia ajamaan tai kuinka tullaan toimeen kaverin kanssa.

Lapsille on tärkeätä, ettei heidän tarvitse tuntea olevansa liikaa tai ulkopuolisia. Monet vanhemmatkin kokevat kuuluvansa todella joukkoon, kun he jossain muualla ovat vain roudareita tai pelkkiä lastensa autonkuljettajia.

Koskaan kerhosta ei ole käännytetty ketään ikään, sukupuoleen, "rotuun", tms. vedoten. On tärkeätä ja onnellista, että on turvallisia ja valvottuja paikkoja* (ks. kommentti lopussa), joissa ei harjoiteta minkäänlaista syrjintää eikä erottelua millään perusteella, edes taloudellisella, kerho on maksuton. Vain muutaman kerran on lapsi jouduttu lähettämään kotiinsa, kun hän ei ole juuri sillä hetkellä ymmärtänyt yksinkertaista sääntöä: Muut on myös otettava huomioon! Kun lapselle sanotaan, että toistaiseksi hän voi osallistua toimintaan vain vanhempiensa seurassa ja valvonnassa, on tulos usein yllättävä. Aivan kuin ensimmäisen kerran elämässään lapsi tai nuori ottaisi itse vastuun tekemisistään ja ryhdistäytyisi.

Vaikka kerholaisilla on monenlainen tausta, jotkut heistä ovat saaneet huomiota vain huonolla käytöksellä, silti voi vain ihmetellä kuinka nopeasti hekin omaksuvat säännöt ja kunnostautuvat.

Vakuutukset

Vuodesta 1990 alkaen on kaikille TarzanApina -kerholaisille kerhon puolesta kustannettu ilmainen tapaturmavakuutus. Tämän lisäksi myös tilat ja välineet on vakuutettu.

Säästäminen lapsissa

Kun esimerkiksi koulut ovat "joutuneet" vapaaehtoisten puutteessa lopettamaan lastenkerhot ns. säästösyistä, on ollut ainakin yksi kerho, jota ei ole tarvinnut säästämisen takia lopettaa. Vapaaehtoisvoimin ja yksinkertaisilla periaatteilla toimiva TarzanApina -kerho olisi edullinen ratkaisu kaikenlaisten lasten vapaa-ajanviettoon. Se ei rasita vanhempien kukkaroa eikä koulujen budjetteja, yhteiskunnalle ei tule kustannuksia lainkaan, suorastaan päinvastoin; kerho tarvitsee toimiakseen vain tavallisen liikuntasalin, jollainen on valmiina jokaisessa koulussa ja kaikkialla.

Kun kuitenkin "säästetään" on kyse mahdollisesti asenteista, jotka ovat peräisin omasta lapsuudesta ("ei meilläkään mitään ollut..." jne.)

Ryhmäkoko

Toistaiseksi kerhossa ei ole tarvinnut rajoittaa ryhmäkokoa, väentungos ei ole ollut lähelläkään joulu -ja kevätjuhlien vastaavaa. Itse asiassa lapsia tuleekin olla riittävä määrä, liian pieni lukumäärä on riski turvallisuudelle. Jos osallistujia on liian vähän voi syntyä harhakuvitelma siitä, että tilaa on eikä tarvitse varoa muita.

Ymmärtäen täysin pienten ryhmäkokojen tarpeellisuuden jossakin muualla, voivat ne kuitenkin - myönteisten vaikutustensa vastapainoksi - aiheuttaa ikävystymistä ja masentuneisuutta. Pienissä ryhmissä on vaikeampaa löytää kaveria ja hengenheimolaista, joita TarzanApina -kerhossa on yllin kyllin: Osallistujien määrä ja erilaisuus ovat riittäviä! Tästä voi päätellä, ettei pelkkä ryhmäkoko sinänsä ole pätevä argumentti suuntaan eikä toiseen. Tärkeämpiä ja merkittävämpiä ovat muut seikat.

Tavallista suurempi ryhmäkoko TarzanApina -kerhossa ei asetakaan mahdottomia vaatimuksia. Kerhon ylimääräisiin erikoisuuksiin kuuluu, että se on sallittu myös lasten vanhemmille, isovanhemmille, muille sukulaisille ja tutuille. Lähes jokaisella kerralla on mukana useita innokkaita ja positiivisia vanhempia, jotka nauttivat omansa lisäksi myös muiden lasten seurasta.

Jopa tiukinkin pienten ryhmäkokojen kannattaja myöntänee, että oleellisempaa - oli osallistujia sitten viisi tai viisikymmentä - on se, mitä he tekevät eikä se, kuinka paljon heitä on. Muutenhan olisi kiellettävä kaikki muukin suosittu; tavaratalojen hullut päivät, yliopistojen massaluennot, luistinradat ja tavalliset perhejuhlatkin yleiselle turvallisuudelle vaarallisina. Yllättävää on, että usein lapsimäärä on pinta-alaan suhteutettuna pienempi kuin monilapsisten perheiden kodeissa.

Ovathan lapset TarzanApina -kerhossa viihtymässä ja viettämässä vapaa-aikaansa - eivät opiskelemassa tiettyä ainetta.

Kerhossa pelkästään se, että eri-ikäiset ja -kokoiset lapset tekevät yhtäaikaa eri asioita, saa tottumattomissa silmissä pienenkin joukon näyttämään hämmentävän isolta. Niin tottuneita ollaan siihen, että lapset on kaikkialla jaettu samankokoisten ja -ikäisten ryhmiin, joissa suunnilleen "yksi tekee ja muut katsovat" tai kaikki tekevät yhtä ja samaa.

Ruuhka-aikana kadulla kävelevät ovat samankokoisia ja enimmäkseen aikuisia (välissä tosin pikkuihmisiäkin), sekasorto ei tule heti mieleen. Vaikka aivan vieressä huristelee moottoriajoneuvoja, polkupyöriä, potkulautoja, rullaluistelijoita, skate-board -taitureita jne. hyväksytään tälläinen aivan luonnollisena. Sitävastoin, kun lapset ovat kokoontuneet TarzanApina -kerhoonsa, ovat muutamat aikuiset olleet näkevinään sekasortoa ja viidakon lakeja vaikka osallistujat ovat neljän seinän sisällä, heidät tunnetaan ja heillä on mahdollisuus saada välitöntä apua jos joutuvat pulaan.

Ongelmia

Koulun liikuntasali voi aiheuttaa sinne eksyneelle aikuiselle yllättäviä muistikuvia, jotka eivät aina ole miellyttäviä; moni vihaa jopa kuntoliikuntaa. Kun tällainen aikuinen näkee iloisia, eri-ikäisiä ja itseohjautuvia lapsia tiloissa, joissa kaikki välineet ovat ahkerassa käytössä, voi tilanne aiheuttaa odottamattomia reaktioita. Myös se, että lapset voivat kerhon toiminta-aikana tulla ja lähteä - jopa käydä välillä kotona jos haluavat - aiheuttaa joissakin ärtymystä. Mahdolliset ongelmat TarzanApina -kerhossa ovatkin yleensä aikuisten aiheuttamia. Yllättäen juuri heidän on joskus vaikeata erottaa vapaa-aika koulutyöstä varsinkin jos vapaa-aikaa vietetään samassa tilassa, jossa päivällä opiskellaan liikuntaa. Valitettavasti liikuntasaleja kuitenkin on harvoin muualla kuin kouluissa.

Tilapulmia

Julkisilla varoilla rakennettujen liikuntatilojen myöntäminen jopa maksua vastaan voi olla niistä päättäville pulmallista - ainakin joillakin paikkakunnilla. Syntyy vaikutelma, että tilat haluttaisiin pitää mieluummin tyhjinä ja käyttämättöminä kuin luovuttaa niitä asuinalueen hyväksi tehtävään työhön. Jopa näinä aikoina välttämättömät koululaisten iltapäiväkerhot ovat usein pulassa, kun tiloihin ei haluta päästää lapsia hoitajineen, kouluajan jälkeen samat lapset ovat yhtäkkiä "ulkopuolisia". Tilojen tuottamattomuus suuren osan vuotta, koulut ovat tyhjinä kaikki loma-ajatkin, on tietenkin vallitsevien arvojen seurausta. Rakennusten "suojeleminen" ihmisiltä on tärkeämpää kuin ihmiset, veronmaksajat, jotka ovat rakennukset kustantaneet.

Arvosanoja

Vaikka TarzanApina -kerhon periaatteet ovat äärimmäisen yksinkertaisia, eivät ne välttämättä avaudu kaikille. Kerho on joutunutkin raivaamaan esteen toisensa perään lähes koko toiminta-aikansa, se on riippuvainen sille myönnetyistä tiloista ja kerhon lapset ovat tässäkin suhteesssa täysin aikuisten armoilla. Jos kysytään lapsilta on vastaus selvä: Heillä ei ole riittävästi sananvaltaa päätettäessä heitä itseään koskevista asioista.

TarzanApina -kerhon tarkoitus on järjestää toimintaa lapsille, jossa heillä on pääosa. Muutakin lastensuojelutyötä tullaan joskus ehkä tekemään siten, että aikuiset, jotka useinmiten ovat pääosassa tässäkin työssä, luovuttavat pääosan heille, joille se kuuluu. Tällä välin TarzanApina -kerhon ilmeinen vetovoima asettaa omalta osaltaan vaatimuksia lasten kohtelulle muuallakin.

Lapset ymmärtävät milloin heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heidän ajatuksiaan arvostetaan. Sellainen kokemus säilyy koko elämän.

*

*

*

(*) Klaukkalan jäähalli muutaman kerran viikossa on myös tällainen paikka (jokainen saa maksutta osallistua). Osallistua - päinvastoin kuin TarzanApina -kerhossa - voi kuitenkin vain omalla vastuulla ja ilman, että edes yksin tulleille alaikäisille lapsille olisi järjestetty oma valvoja. Luistelijoita voi olla jopa toista sataa yhtäaikaa kentällä.

Uusimmat kuvat kertsistä..Kertsiläisten oma sivu..Kerro meille huolesi..Lisää infoa kerzistä..Valvooks siellä joku?Mitä siellä voi oikein tehdä?Missä se oikein on?Saaks siel tehä iha mitä vaa?Mistä oikein on kyse?